Sezon: 2015/2016III ligaSerafin KacperMLF 2015/2016 - Dzicy Informatycy
TerminPrzeciwnikWynikA
2016-01-23Wychylylibymy6:50000
2016-02-06Hultaje24:10000
Podsumowanie:0000
Grafika przedstawia herb powiatu pszczyńskiego